Derneğin amacı, Anayasamızın öngördüğü esaslara, ilgili Mevzuata ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak;

1) Ulusal ve uluslararası çerçevede; biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir sorun olan madde bağımlılığını engellemek amacıyla etkin bir örgütsel yapının ortaya konmasına katkı sağlamak,
2) Bağımlılıkla mücadele eylem planlarına, hukuki Mevzuata destek olmak, bu amaçla çözüm önerileri sunmak,
3) Madde bağımlılığına iten risk faktörlerini ortadan kaldırmak için bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler üretmek, projelere destek olmak,
4) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ile birlikte araştırmalar, çalışmalar, projeler yapmak ve yaptırmak,
5) Vatandaşları bağımlılık yapan maddelere karşı bilinçlendirmek amacıyla eğitim programları, yazılı, görsel ve işitsel her türlü materyal hazırlamak veya hazırlatmak,
6) Bağımlılıkla mücadele alanında çalışanları bir araya getirmek, sorunlarına çözüm yolları araştırmak, üyeler arası dayanışmayı sağlamak için, sosyal, kültürel, sportif, eğitim gibi faaliyetler düzenlemek, muhtaç durumda olan üyeler ve aileleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak,
7) Kurs, konferans, sempozyum, seminer, panel, kongre, fuar gibi etkinlikler ve bu alanda yayınlar yapmak, yaptırmak veya bunlara katılmak,
8) Hukuki mevzuat çerçevesinde bağımlıları topluma kazandırma, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlama ve ailelerine destek olma amaçlı her türlü gerekli çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.

This post is also available in: İngilizce