Meclis Araştırma Komisyonu Raporu

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin…

Amerika'da Madde Bağımlılığı ile Mücadele Yöntem ve Araçları

AMERİKA’DA MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE YÖNTEM VE ARAÇLARI Hazırlayan:…

Bağımlılık yapan maddeler

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  uyuşturuucu yerine ‘madde…

Uyuşturucu maddelerin tanımı

Uyuşturucu madde; genellikle tıp dalında kullanılan bir kavram…

Türkiye'de uyuşturucu tarihi

Anadolu’da afyon İ.Ö. 3000 yıllarından beri yetiştirilmektedir.…

Uyuşturucu maddelerin tarihsel gelişimi

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren uyuşturucu maddelerin…