Madde Bağımlılığının Çözümü İçin Yol Haritası

Hem ulusal hem de uluslararası alanda pekçok ailenin kabusu haline gelmiş ve gençlerin geleceklerini elinden çalan madde bağımlılığı felaketi ile ülkemizde mücadele edilebilmesi ancak ilgili icracı bakanlıkların koordineli bir şekilde hareket etmeleri ile mümkün olabilecektir. Madde bağımlılığı ile mücadelenin en önemli basamağı eğitimdir. Hem ailelerin hem de gençlerin bu konuda eğitilmeleri bu mücadelenin mihenk taşıdır.

Madde bağımlılığı ile mücadelede başarılı olmamızı sağlayacak olan yol haritası kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın genel koordinasyonu altında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı ile Milli Eğitim Bakanının ortak organizasyonu altında:

  • Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı görev ve yetkileri kapsamında ilgili ailelere madde bağımlılığından kurtulma konusunda rehberlik edecek gerekli eğitimleri almış sosyal hizmet uzmanlarının tahsis edilmesi; bu uzmanların aileleri hem bu konuda eğitmesi hem de takiplerini yaparak bu konuda uygun adımlar atılmasını sağlamaya yardımcı olacak bir veri tabanı oluşturması
  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gençlere madde bağımlılığının sebep ve sonuçlarının gençlere küçük yaşlardan itibaren anlatılması, okullarda madde bağımlılığının engellenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması
  • Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından toplumun ve ailelerin madde bağımlılığı konusunda eğitilmesi, madde bağımlılığının sebepleri konusunda bilgilendirilmesi ve önlem alma konusunda toplumun bilinçlendirilmesi
  • Adalet Bakanlığının yetkisi kapsamında madde bağımlılarına verilecek olan cezaların rehabilitasyonu teşvik edecek şekilde düzenlenmesi
  • İçişleri Bakanlığının yetkisi ve sorumluluğu kapsamında kolluk kuvvetlerinin madde bağımlıları ile ilişkilerinde daha yapıcı yaklaşmaları için eğitimleri ve bilinçlendirilmeleri; madde bağımlılığı ile mücadelede en önemli konunun madde bağımlılığının önlenmesi olduğu konusunda bilgilerindirilmeleri ve polisiye önlemleri bu doğrultuda almalarının teşvik edilmesi
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve yetkileri kapsamında rehabilite olmuş madde bağımlılarına mesleki eğitim sunulması ve madde kullanmadıkları süre boyunca ekonomiye kazandırılmaları için iş yerlerinde çalıştırılması teşvik edilen engelli kontenjanına tabi olmaları için gerekli düzenlemelerin yapılması
  • Sağlık Bakanlığı tarafından madde bağımlılarının rehabilitasyonu amacıyla açılan merkezlerin sayılarının ve kapasitelerinin arttırılması; tüm sağlık çalışanlarının madde bağımlılığı konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi ile bu merkezlerin daha faal bir şekilde kullanılır hale getirilmesi

gerekmektedir. Bu felaketle uygun şekilde mücadele ancak bu koordinasyon sayesinde mümkün olabilecektir.