“Benim iradem güçlüdür, ben bağımlı olmam.”

Yanlış! Herkes bağımlı olabilir. Bunun irade güçlülüğü ya da za- yıflığı ile mutlak bir ilişkisi yoktur. Kişilik patolojileri kimi zaman madde kullanımına neden olabilir. Ancak böyle bir sorunu bulun- madığı hâlde bağımlı olan ya da tersine böyle bir sorunu var ol- duğu hâlde bağımlı olmayan birçok kişi vardır. Kısacası bağımlılık konusunda bireysel özellikler önemli bir etkendir. Ancak bağım- lılık ile kişilik özellikleri arasında mutlak bir neden sonuç ilişkisi yoktur.

“Ben kendimi kontrol edebilirim.”

Yanlış! Bu inanç, madde kullanmaya başlamanın ilk adımıdır. “Ben kendimi kontrol edebilirim.” düşüncesi, uyuşturucu kullanı- lan ortamlara girmekten çekinmeme sonucunu doğurur. Hâlbuki seçilecek en güvenli yol, bu ortamlardan kaçınmaktır.

“Madde kullanımı arkadaşlık ilişkilerini arttırır.”

Yanlış! Madde kullanımı arkadaşlık ilişkilerini arttırmaz. Madde kul- lanımının cezbedici yönlerine şüpheyle yaklaşılmalıdır. Madde kul- lanımı nedeniyle gözlerde kızarma ve ertesi gün göz kapaklarında şişmeler olur ki bu da pek hoş bir görünüm değildir. Ayrıca, madde etkisi altındayken kişi çoğunlukla anlamsız şeyler söyler veya sade- ce kendisine yoğunlaşır. Bu hâldeyken diğer insanlarla daha kötü iletişim kurar ve dolayısıyla arkadaşlık ilişkilerini de ilerletemez.

“Bağımlılık yapıcı madde kullanmak insanın sosyal çevresinin genişlemesine yardımcı olur.”

Yanlış! Bağımlılık yapıcı madde kullanan kişilerin sosyal çevreleri zamanla ya daralır ya da sosyal çevrelerindeki insanlar da benzer maddeleri kullanan kişilerden oluşur. Bu maddeleri kullanmak in- sanlar tarafından daha çok sevilmeyi ve önemsenmeyi sağlamaz. Risk almaya hazır insanlar sadece kısa bir süre için başkalarının hayranlığını kazanırlar. Ama uzun vadede, en popüler insanlar yaşamlarını doğru alışkanlıklarla ve güzelliklerle dolduranlardır.

“Herkes kullanıyor, bir şey olmuyor.”

Yanlış! Bu düşünce kişinin kendisine yandaş arama çabasından kaynaklanır. İnsanların ve gençliğin büyük çoğunluğu madde kullanmamaktadır. Gencin çevresindeki madde kullanan kişilerin bunun zararlarını görmesi zaman alabilir. Bugün onlara bir şey olmaması, yarın maddenin zararlarını görmeyecekleri anlamına gelmez. Madde kullanmayan kişilerde mutlu ve üretken yaşayan- ların oranı, madde kullananlara göre kesinlikle daha fazladır.

“Bir kere kullanmaktan bir şey çıkmaz.”

Yanlış! “Bir kez” “çok kez”in ilk adımıdır. Çünkü ilk kullanımdan sonra kişi madde kullanımından artık korkmaz. Maddeyi nereden bulabileceğini ve nasıl kullanabileceğini öğrenmiş olur. Ayrıca bazı maddeler ilk kullanımdan sonra bile bağımlılık yapar.

“Sadece zayıf insanlar bağımlı olur.”

Yanlış! Kişi, zayıf olduğu için bağımlı olmaz. Bağımlı olduktan sonra zaman içinde zayıf bir insan hâline gelir. Uyuşturucu kul- lanımı nedeniyle bir süre sonra davranış ve kişilik değişiklikleri ortaya çıkar.

“Ara sıra kullanmakla bir şey olmaz.”

Yanlış! Bağımlılık yapıcı maddeler, ara sıra kullanılsa bile vücu hızla zarar verir. Aralıklı uzun süre kullanım, bireyde ruhsal ve kimyasal değişikliklere neden olur. Öte yandan birçok kişi ara kullanma niyeti ile başlar. Ancak daha sonra farkında bile olm dan bağımlı hâle gelir.

“Madde, sadece kullanan kişiye zarar verir.”

Yanlış! Bağımlı birey, toplumsal üretkenliğini kaybeder ve tüketen bir insan olmaya başlar. Maddeyi temin etmek için suç işlemek zorunda kalır. Daha geniş bir çevrede madde satabilmek için yakın akrabalarını veya çevresindekileri uyuşturucu maddeye alıştırmaya çalışır. Ayrıca madde için ödenen para doğrudan veya dolaylı yollardan terör örgütlerinin finansmanını sağlar.

“Ottur, zararı yoktur. Bağımlılık da yapmaz.”

Yanlış! Doğal denip bağımlılık yapmadığı ifade edilen maddeler kullanıldığında terleme, titreme, bulantı, kusma gibi fiziksel ba- ğımlılık belirtileri oluşturmayabilir. Ancak uykusuzluk, sinirlilik gibi şiddetli psikolojik yoksunluk belirtileri ortaya çıkartır ve çok kuv- vetli ruhsal bağımlılık oluşturur.

“Tüm bağımlılar hapsedilmelidir.”

Yanlış! Bağımlıların hapsedilmesi sorunu çözmez. Kişinin hasta- lığını ortadan kaldırmaz. Tedavi ve rehabilitasyondan sonra birey iyileşebilir ve madde kullanmayı bırakabilir. Cezasını çektikten sonra çıkan kişi, eğer tedavi olmadıysa tekrar madde kullanmaya başlayacaktır.